Pari sanaa asiakaskokemuksesta

BLOGI

Pari sanaa asiakaskokemuksesta

Kaikkien aikojen kotimaan matkailukesä alkaa olla takanapäin. Mitä jäin päällimmäisenä omilta reissuilta mieleen? Upeat kelit, lämmin järvivesi, kauniit maisemat, ystävälliset ihmiset ja valtava määrä mielenkiintoisia käyntikohteita…Mitä muuta? Siivoamattomat pöydät, jonotus, tyytymättömät asiakkaat, henkilökunnan ahdinko, kiireen tuntu… Useimmat yrittivät varmasti parhaansa, mutta kuten vanha sanonta kuuluu ”tyhjästä on vaikea nyhjäistä”. Ammattitaitoiset tekijät olivat hävinneet koronavuoden aikana kuin tuhka tuuleen. Ja valitettavasti se myös monen kohteen toiminnassa näkyi.

Myyvä markkinointikampanja ja mielenkiintoiset lupaukset (tai maailmanlaajuinen pandemia…) saavat asiakkaat liikkeelle ja ostamaan. Ostaako asiakas sitten uudelleen, jos mikään ei oikein toteudu tai vastaa annettua lupausta? Suositteleeko hän palvelua tuttavilleen? Tuskinpa. Pitkäjänteinen kasvu ja menestyminen löytyy aina hyvästä asiakaskokemuksesta. Huonon kokemuksen jälkeen on vaikea myydä enää uudelleen.

Vaikea yhtälö, varsinkin kun matkailu- ja palvelualan yrittäjät ovat viimeiset pari vuotta pyrkineet lähinnä selviytymään… Voidaanko tässä kohtaa enää vaatia hyvää asiakaskokemusta? Mielestäni kyllä.

Mitä asiakaskokemuksella sitten tarkoitetaan tai miten sitä voidaan kehittää?

Asiakaskokemus = asiakaspalvelutilanne? Noup.

Usein asiakaskokemus rinnastetaan pelkkään asiakaspalvelutilanteeseen. Tätä se ei kuitenkaan ole, vaan paljon myös muuta ennen ja jälkeen itse kohtaamisen. Asiakaskokemus rakentuu ennen ostamista, ostamisen aikana ja ostamisen jälkeen erilaisten kosketuspisteiden kautta. Kosketuspisteitä voivat esimerkiksi olla yrityksen brändi, tuote, asiakaspalvelu, markkinointiviestintä, myyntihenkilöstö, verkkosivut jne… Nämä kosketuspisteet muodostavat sitten kokonaisuuden, jota kutsutaan asiakaskokemukseksi.

Asiakaskokemus on noussut viime vuosina voimakkaasti sekä yritysten että julkisten organisaatioiden strategiseen sanastoon, muuallakin kuin palvelusektorilla (loistavaa!). Asiakaskokemus tuo konkretiaa asiakaslähtöisyyteen, se on tapa toteuttaa asiakaslähtöisyyttä käytännössä. Voisi kai sanoa, että asiakasymmärrys auttaa sisäistämään kilpailuedut ja asiakaslupauksen, asiakaskokemus taas todentaa toimivatko ne.

Hyvä asiakaskokemus vaatii palvelun tuottajalta myös tietynlaista mindsettiä eli ajattelutapaa, miten asioita tehdään ja toteutetaan läpi organisaation, jotta asiakaskokemus todentuisi sellaisena kuin on toivottu. Ja aina se lähtee yrityksen johdosta. Asiakaskokemusta ei voi päälle liimata tai sitä ei voida muilta matkia, vaan se on parhaimmillaan aitoa vuorovaikutusta, jota voi kokea kaikilla aisteilla.

Jokaisen asiansa osaavan yritysjohtajan tulisi mielestäni ymmärtää, mikä merkitys yksittäiselläkin asiakaskohtaamisella on asiakaskokemukseen, ja miten se vaikuttaa isompaan kuvaan, yrityksen menestymiseen. Hyvää asiakaskokemusta ei synnytetä ilman osaavaa johtoa ja sitoutunutta henkilökuntaa. Tämä vaatii aina toimenpiteitä, joustavuutta, oikeanlaista johtamista ja tekijöiden arvostamista. Voisiko tässä olla avain myös alan arvostuksen kohentamiseen.

Omassa toiminnassani hyvään asiakaskokemukseen pyrkiminen tarkoittaa sitä, että lupaan vain sen, mitä tiedän, että pystyn varmuudella toteuttamaan, myyn palveluita, jotka tunnen ja osaan, joista saan mielestäni niille kuuluvan korvauksen (taloudellisesti kannattavaa) ja joiden takana voi 100 prosenttisesti seistä. Hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen ei aina siis välttämättä tarkoita asiakkaan miellyttämistä, vaan parhaiden ratkaisujen tarjoamista liiketaloudelliset ja kilpailulliset realiteetit huomioiden.

Mielestäni tärkeää on myös pyrkiä ennakoimaan asiakkaitteni tarpeita, oppimaan niistä ja reagoimaan niihin luomalla ylivertaisia ja oikea-aikaisia asiakaskokemuksia. Kokemuksia, jotka saa heidät käyttämään palveluitani uudestaan tai suosittelemaan myös muille. Tämä tarkoittaa itselleni taas parempaa menestystä, oppimista, innostumista onnistumisista ja mikä tärkeintä, tyytyväisiä asiakkaita.  

Miten teillä kehitetään tai johdetaan asiakaskokemusta?  

Jotta yleisistä asiakaskokemuksen piirteistä päästäisiin konkreettiselle tasolle, tulee ymmärtää, mikä juuri teidän asiakkaillenne on merkityksellistä ja tärkeää, mikä on asiakkaanne kokema arvo? Miten palvelunne tai osaamisenne auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa, menestymään tai viihtymään? Se, koetaanko asiakaskokemus hyväksi tai huonoksi, riippuu odotuksista. Minkälaisen mielikuvan tai lupauksen annatte esimerkiksi markkinointiviestinnässänne ja vastaako se sitten ollenkaan todellisuutta. Jos asiakkaan odotukset tuotteelle tai palvelullenne ovat todellisuuteen nähden liian korkealla, on niihin vaikea yltää, ja asiakas on helposti tyytymätön. Jos odotukset taas ylitetään, niin asiakas on kerrassaan onnellinen!

Hyvä asiakaskokemus vaatii siis ainakin sen, että tiedätte, kenelle asiakaskokemusta suunnittelette ja minkälaista arvoa heille haluatte tuottaa. Lisäksi teidän tulisi määritellä omat kilpailuvalttinne ja arvolupauksenne. Olla rehellinen. Miksi asiakas haluaisi ostaa juuri teiltä? Asiakaskokemuksen päivittäisessä johtamisessa ja kehittämisessä teitä voi auttaa esimerkiksi asiakaspolkukartoituksen tekeminen ja -vaiheistaminen, palvelumuotoilu-ajattelu, joka korostaa nimenomaan käyttäjälähtöistä ja osallistavaa suunnittelua, sekä erilaiset analyysit ja mittaamisen menetelmät. Tärkeintä on löytää itselleen sopivat työkalut ja kyetä käyttämään niitä sopivassa suhteessa ja oikeissa paikoissa. Asiakaskokemuksen kehittämisen tavoite määrittää aina työkalun, sen tarkoituksena ei ole ylityöllistää.

Miksi asiakaskokemukseen ei sitten resurssoida, vaikka se näkyy yrityksien strategioissa? Vaikea sanoa, mutta ehkäpä sitä ei vielä täysin ymmärretä tai mahdollisuuksia nähdä. Kannattaa lähteä vaikkapa siitä, että pyrkii näkemään sen mahdollisuutena, johon kannattaa panostaa, eikä kulueränä. Ja etsiä yrityksestä henkilön, joka innostuu päivästä toiseen asiakkaista ja asiakaskokemuksen johtamisesta. Antaa valtaa ja vastuuta, sekä tarvittaessa ostaa osaamista yrityksen ulkopuolelta. Jo pienelläkin pääsee liikkeelle. Voitte aloittaa vaikkapa harjoituksesta, jossa määrittelette oman asiakaspolkunne ja tunnistatte asiakaspolun varrelta viisi keskeisintä kosketuspistettä, joissa teidän on ehdottomasti onnistuttava.

Iloisia hetkiä asiakaskokemuksen kehittämisen parissa <3

Karita

p.s Yläkuva on Lopen Räyskälässä sijaitsevasta Kahvila Perunakuopasta, joka on kyläyhdistyksen talkoilla pitämä kesäkahvila. Aivan ihana kesäkohde, maukkaat lähiruokaherkut ja loistava palvelu. Suosittelen piipahtamaan!

p.p.s Laita viestiä ja mietitään yhdessä, miten voisimme kehittää juuri teidän asiakaskokemusta. Olen se henkilö, joka innostuu päivästä toiseen asiakkaista ja asiakaskokemuksen kehittämisestä sekä johtamisesta 🙂

Yhteystiedot

Tutustu palveluihini täällä

#asiakaskokemus #palvelumuotoilu

karitatoivanen_fyb7sswr